Otac ljubavi

Zašto je bilo potrebno Raspeće i ko ga je zahtevao?

Zašto je Krst bio neophodan za naše spasenje?

Da li je Božiji gnev zadovoljen smrću Njegovog Sina?

Kakva je Božija pravda i razlikuje li se od našeg poimanja pravde?

Zašto je Isus sebe uporedio sa bronzanom zmijom podignutom u pustinji?

Šta nam Svetinja govori o Krstu?