Otac ljubavi
Autor Adrian Ebens
Preuzimanja 1,120
Audio preuzimanja 888
Ukupan broj preuzimanja 2,008

Univerzalni obrasci života se nalaze svuda oko nas. Njihovo poreklo je u originalnom božanskom obrascu, koji dolazi od Oca, kroz Sina, što se može pronaći u svakom aspektu života. Sunce i mesec, seme i biljka, roditelj i dete, car i nacija, Stari i Novi zavet, obrazac izvor – kanal je ključ.

Razoran obrazac, obrazac sukoba, je pronašao svoj put u živote muškaraca, žena, u umove i srca vođa i vladara. Svako mora izabrati obrazac života ili smrti. Sveti spisi nas ohrabruju da izaberemo - božanski obrazac života.