Otac ljubavi

Knjige

Agape

Život Isusa Hrista, koji je hodao Zemljom pre 2000 godina, nam pruža primer nesebične ljubavi koja je donela mir neizbrojivom mnoštvu ljudi. Velika razlika između opisa Boga u Bibliji i Hristovog života je učinila da ljudima koje interesuje Božja Reč postane jako teško da shvate neke Hristove izjave. Međutim, u jednom potresnom i tužnom trenutku tokom razgovora sa jednim od Svojih sledbenika, Isus je rekao: "Koji vide Mene, vide Oca."

Kako je ovo moguće? Da li je istina da je Bog zaista milostiv, žalostiv i milosrdan kao što je to otkriveno u Isusovom životu? Da li je moguće razrešiti ovu dilemu a da pritom ostanemo dosledni rečima zapisanim u Pismu? Ti u svojoj ruci držiš ključ za otključavanje ove zagonetke.

Borba za identitet

Knjiga “Borba za identitet” je staza koja vodi ka otkrivanju sopstvene ličnosti. Knjiga je poziv da otkrijete šta je to, što nam jedino može dati ličnu vrednost. Otkrijte životodavnu važnost veza.

Naši životi su neprekidno bombardovani porukama da smo uspešni jedino, ako možemo sebi i svetu, iznova i iznova dokazati da imamo ono što je potrebno, ono što se traži. Ovaj svet je jedan sistem koji nas uči da smo vredni i važni jedino ako imamo dostignuća, ako dajemo očekivane rezultate. Posledice ovakvog načina razmišljanja su daleko od dobrih, milioni ljudi su depresivni, stotine svakodnevno okončavaju svoj život u očaju.

Pozivam vas da otkrijete pravu istinu o ovoj borbi za identitet u kojoj se svako od nas nalazi, otkrijte definiciju naše prave vrednosti i važnosti. Ulog je veliki jer se radi o pitanju života i smrti. U knjizi su opisani ključni principi o ovoj borbi, koje sam otkrio na mom ličnom životnom putu. Verujem da je to put ka istinskoj slobodi.

Božanski obrazac života

Univerzalni obrasci života se nalaze svuda oko nas. Njihovo poreklo je u originalnom božanskom obrascu, koji dolazi od Oca, kroz Sina, što se može pronaći u svakom aspektu života. Sunce i mesec, seme i biljka, roditelj i dete, car i nacija, Stari i Novi zavet, obrazac izvor – kanal je ključ.

Božja mudrost

Pružanje Duha Svoga ljubljenog Sina - slatkog, nežnog i poslušnog Duha koji voli Očeve zapovesti  - celom univerzumu je Očeva mudrost. Hristos je mudrost Božja i garancija carstva veza ispunjenog ljubavlju.

Ispitasmo i susretosmo se sa Krstom Hristovim

Zašto je bilo potrebno Raspeće i ko ga je zahtevao?

Izvorna ljubav

Ako obožavamo boga koji voli urođene osobine, tada ćemo i mi raditi isto. Menjamo se u ono šta posmatramo. Međutim, ako obožavamo Sina kome je sve dato i koji je spokojan u potvrdi Očeve slatke blagonaklone agape ljubavi, tada možemo biti preobraženi u obličje ove ljubavi i voleti onako kako Bog voli Svoga Sina.

Naš Bog je agape i u Njemu nema                                                nimalo erosa.

Moj Ljubljeni

Čujem Njegove korake, moj puls se ubrzava u iščekivanju. Čujem Njegov glas, koji je kao huk mnogih voda. Ovo je melem za moju dušu. Moj Ljubljeni zove. Da li je moguće da mene zove? Da li mogu da nosim ovu ljupku nadu u svojim grudima? Odakle mi ova ideja? Zašto bih bio vredan Njegove pažnje, pažnje ovog moćnog Princa, ljubljenog Očevog Sina?

Slušaj! Da li čuješ u tišini? On opet zove! Njegov glas, najumilniji od svih ostalih, se probija kroz hladan noćni vazduh, On traži one koje ljubi. O srce moje, ne prepuštaj se sumnji! Nemoj da se izlažeš strelama prezrivih. On me zove, da, On zove. Čujem moje ime! Sigurno je, On zove.

Naš blagi Bog i Njegovi postupci

 Naš blagi Bog i Njegovi postupci predstavlja uvjerljive dokaze iz Svetog Pisma da Boga treba osloboditi optužbi da je nepravedan, nasilan, bezosećajan gnevljiv, da nas osuđuje i kontroliše. Knjiga
pokazuje da je cela Biblija, ako je ispravno shvaćena, u harmoniji sa jasnom izjavom: "Bog je ljubav" (1. Jovanova 4: 8).

Oganj koji proždire

Oni koji veruju u Boga, praktično svugde veruju da je jedini način da se grehu učini kraj – ubiti nepokajane i zaustaviti ih u njihovim zlim planovima, tako što će od Boga izaći ognjena reka gnjeva, koja će ih pretvoriti u pepeo i učiniti im kraj.

Životna pitanja - Kanal blagoslova

Duboko u srcu svakog ljudskog bića se nalazi potreba da bude sigurno u svoj osećaj lične vrednosti. Naša verovanja u vezi toga odakle potiče lična vrednost, utiču na sve šta radimo u životu. U ovoj knjizi ćete pronaći biblijsko stanovište o tome odakle dolazi naša vrednost uz fokus na ulogu koju porodične veze imaju u uspostavljanju osećanja lične vrednosti. Bićete povedeni na putovanje koje prati istoriju čovečanstva kako bi uočili kontrast između
Božjeg porodičnog carstva, gde je svaki član toga carstva siguran u svoj osećaj lične vrednosti,i sotoninog carstva koje se zasniva na učincima i dostignućima, u kome svaka individua teži da osigura svoj osećaj lične vrednosti. Vaš život će se promeniti kao rezultat uvida koji se nalaze u ovoj knjizi pošto ovi uvidi razjašnjavaju porodične veze i pružaju jasnije razumevanje Boga i Njegovog Sina.