Otac ljubavi

A01 Otkrivenje Oca

Deo serijala Agape
predlagač: Adrian Ebens